Årtusendets händelse


En enastående händelse har inträffat i vår tid! Bibelns två testamenten - det Gamla och det Nya - har utvidgats med ett tredje. Kristendomens kärleksbudskap har med detta Tredje Testamente fått den verklighetsförankring som hittills saknats. Svaren på de eviga frågorna - lösningen på livets gåta, odödligheten och Guds existens - förklaras här logiskt och vetenskapligt. Guds vägar är inte längre outrannsakliga!

Tredje Testamentet förvandlar kärlek, dvs detta "att älska sin nästa som sig själv", till vetenskap genom att påvisa denna livshållnings harmoni med en kosmisk världsbild. Alla världsreligioners kärleksbudskap blir därmed verklighetsförankrade. Tredje Testamentet påvisar det kloka i att göra det goda! Den gode är inte dum, han är vis! I ljuset av Tredje Testamentets kosmiska världbild blir Kristus kärleksfulla handlande uttryck för strålande logik och vetenskap. Att Kristus mission inte var helt färdig och därför behövde en fortsättning framgår av hans uttalande om framtiden. Till sina lärjungar sade han: "Jag hade ännu mycket att säga eder, men I kunnen nu icke bära det. Men när han kommer som är sanningens Ande, då skall han leda eder till hela sanningen. Ty, han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör allt det skall han tala; och han skall förkunna eder vad komma skall. Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder". (Joh. 16: 12-14)

Är Tredje Testamentet verkligen uppfyllelsen av denna profetia? Ja, enligt Martinus, verkets författare, förhåller det sig så. Detta är ett påstående som kan kontrolleras. Argumentationen finns i det samlade verket, Tredje Testamentet. Tredje Testamentets huvudverk består av sju band och heter på originalspråket - danska - Livets Bog, som tillika är dess internationella titel. Titeln hänvisar till verkligheten som all visdoms källa. Den existerande alltomfattande verkligheten, är den sanna böckernas bok. Utifrån denna bok måste därför alla teorier, uppfattningar och påståenden bedömas.

TTBooks300

 

 

Livets Bog 1-7

 

 Martinus skriver: "Livets Bok vill sålunda ge den studerande en inblick i hur denna korrespondens eller detta livets direkta tal existerar som tillvarons absolut enda fundamentala religion, då den nämligen endast kan existera med absolut alla som lärare, alla som elever och allt som lärosatser. Då alla levande väsen därvid existerar som födda medlemmar av denna religion, har den inga föregående anmälnings- eller upptagningsceremonier. Och då dess område från evighet till evighet omspänner ingenting mindre än själva alltet, har vi här den enda existerande religion, i vilken det i bokstavlig mening endast finns en hjord och en herde." (Livets Bok I 15)

 

Välkommen!

Stiftelsen Tredje Testamentet