Stycke 94 - 108 frågor

Livets Bok I - Inledning - 4 Kapitlet: Ett internationellt världsrike under skapande
Stycke 94-108 Frågor:

 

 1. Vilket mål styr jordmänsklighetens andliga och materiella utveckling mot ?
 2. Jordmänniskorna har åtskilliga hinder att övervinna innan statsmakten når sitt förutbestämda mål. Vad är dessa ett resultat av ?
 3. a) Vilka två faktorer kretsar hela den jordiska mänsklighetens medvetande kring, och hur avspeglar sig dessa i samhället ?
  b) Varför ?
  c) Vilken av de två faktorerna utvecklas och vilken degenererar ?
 4. Ge exempel på vad själviskheten resp osjälviskheten leder till i samhället.
 5. I vilken formel kan samhällsproblemen kort sammanfattas ?
 6. a) Vilken makt skall ha besittning över värdena ?
  b) Kan det ligga någon fara i detta ?
 7. Hur beskriver Martinus det internationella samhället av idag ?
 8. Vad blir det första stora steget mot världsfreden ?
 9. Vilka inkonsekvenser medför ett rättssystem som är av nationell karaktär ?
 10. Hur bör och kommer konflikter mellan nationer att lösas ?
 11. Hur karaktäriserar Martinus Nationernas Förbund (NF) ?
 12. Varför kan inte nationerna behålla sina försvar ?
 13. Hur kommer rättens övertagande av värdena att gå till ?
 14. Vilka kvalifikationer måste representanterna för världsdomstolen ha ?
 15. Vad kommer världsregeringens uppgifter att koncentreras kring ?
 16. Världsregeringen kommer att tillse att endast en viss typ av yrken kommer att existera. Vad utmärker dessa ?
 17. När kommer utjämningen mellan över- och underklass att vara slutförd ?
 18. Vem blir arbetsgivare i den kommande världsstaten ?