Stycke 80 - 93 frågor

Livets Bok I - Inledning - 4 Kapitlet: Ett internationellt världsrike under skapande
Stycke 80-93 Frågor:

 

 1. a) Formulera den djuriska själv/bevarelsedriftens lag.
  b) varför är denna princip nödvändig i djurriket ?
 2. Omskriv symbolen eller liknelsen om Adam och Eva till kosmisk klartext. Förklara de enskilda detaljernas symboliska innebörd: Adam och Eva, Edens lustgård, nakenheten, syndafallet, förbannelsen, fiendskapen ormens säd och kvinnans säd, mannen skall äta sitt bröd i sitt anletes svett, ätandet av kunskapens träd på gott och ont, den Gudomlige Faderns röst, utdrivningen.
 3. Vad är smärtans uppgift ?
 4. Vad medförde det för djuret eller den blivande människan, att den ljusa utstrålningen började göra sig gällande ?
 5. Vad anser Martinus om de nuvarande världsreligionernas möjligheter att utgöra en specialreligion åt den samlade mänskligheten ?
 6. Hur beskriver Martinus den religion som skall förmå att inom sig koncentrera hela den samlade jordmänsklighetens intresse ?
 7. Vad säger Martinus om livets absolut sanna analys ?
 8. Vilka kriterier ger Martinus på en "normal" resp "onormal" handling ?
 9. Hur kan vi avgöra om en analys inte är identisk med den absoluta, oföränderliga analysen av den eviga sanningen ?
 10. a) Vad utgör huvudinnehållet i den nu över jorden instrålande nya världsimpulsen ?
  a) Vad kommer denna impuls att resultera i ?
  c) Nämn en absolut nödvändig förutsättning som måste uppfyllas innan den nya impulsens mål kan förverkligas.
 11. Räkna upp några realiteter som bidrar till en accelererande förening av jordens alla länder.