Stycke 69 - 79 frågor

Livets Bok I - Inledning - 4 Kapitlet: Ett internationellt världsrike under skapande
Stycke 69-79 Frågor:
  1. Vad kommer att belysas i fjärde kapitlet ?

  1. Vad krävs för att rätt förstå de levande väsendenas medvetenhetstillstånd ?

  1. Vilka livsbetingelser är den jordiska människan underställd ?

  1. Vad medför dessa livsbetingelser för människan ?

  1. Hur påverkar den ljusa utstrålningen från skapelseprincipen människans livsbetingelser ?

  1. a) Vilket är statsmaktens yttersta syfte ?
   b) Hur förmår statsmakten att uppfylla detta syfte idag ?

  1. Inom vilket område av samhällslivet kommer de djuriska drifterna inom människan i särskilt hög grad till utlösning ?

  1. Vad begränsar statsmaktens möjlighet att förhindra maktens utnyttjande av rätten ?

  1. Hur kan de djuriska tendenserna komma till utlösning inom affärsvärlden ?

  1. Formulera den kosmiska affärsprincipens lag.

  1. Förklara begreppen överpris resp underpris, samt hur överskott uppstår och vem det tillfaller.

  1. a) Hur definierar Martinus begreppet överskott ?
   b) Vad förvandlas detta överskott till ?

  1. Vad är en privatförmögenhet omskrivet med Martinus ord ?

  1. Alla överskott blir till en belastning för samhället, säger Martinus.
   Den makt som överskottet ger:
   a) Hur kan den utnyttjas ?
   b) Varför går det att utnyttja denna makt ?
   c) Vilken delning av samhällets individer följer pga detta förhållande ?

  1. a) Vad kallar Martinus de läger som samhällets individer är uppdelade i ?
   b) Vilka maktfaktorer grundar sig dessa två läger på ?
   c) Vad blir resultatet av de två lägrens kamp mot varandra ?
   d) Vilken konsekvens får detta för jordmänniskosamhällets fortbestånd ?

  1. Varför finns det ingen grund till att förebrå kapitalisterna den rådande samhällsordningen ?

  1. Vad är, enligt Martinus, den verkliga orsaken till kampen inom det nuvarande samhällssystemet ?

 1. Vilken väg leder till den stora varaktiga freden ?