Stycke 50 - 68 frågor

Livets Bok I - Inledning - 3 Kapitlet. Den nya världsimpulsen
Symbol Nr 2. Skaparprincipens Impulser
Stycke 50-68 Frågor:
 1. Hur blir den gudomliga skapelseprincipen möjlig att uppfatta ?
 2. a) Vad krävs för att en underminering au den mörka utstrålningen ska kunna äga rum ?
  b) Vad kallas dessa tankebilder ?
 3. Hur kan man se att skapelseprincipen endast utlöses impulsvis ?
 4. Vad kännetecknar världsimpulser och varför kallar Martinus dem för kosmiska världsimpulser ?
 5. Vad säger Martinus om klotsolsystem och vintergator ?
 6. Vad skiljer vår anknytning till skapelseprincipen från de makrokosmiska väsendenas anknytning till samma princip ?
 7. Vad är världsalltets fundamentala byggsten ?
 8. Varför har Martinus redan här i inledningen av Livets Bok berört skapelseprincipens väldiga dimensioner ?
 9. Vad utgör den samlade jordmänskligheten för jordklotet ?
 10. Hur analyserar Martinus begreppet övertro ?
 11. a) Martinus säger att övertron beträffande varldsåterlösarna blivit en välsignelse. Varför ?
  b) Vad sker med övertron när intelligensen växer?
 12. Jordmänsklighetens senaste stora impuls från skapelseprincipens ljusa utstrålning delade sig i tre mindre impulser, vilka ?
 13. Hur ser Martinus på katolicismen ?
 14. Varför var det nödvändigt för den gamla världsimpulsen ett förena sig med materiell makt ?
 15. Nämn en viktig faktor som gör det möjligt för den nya impulsen från skapelseprincipen att få fotfäste i världen.
 16. Nämn några symtom på den nya världsimpulsen.
 17. Vad är den grundläggande skillnaden mellan den gamla och den nya världsimpulsen ?
 18. Vad kommer det slutliga resultatet av den nya världsimpulsen att bli ?
 19. Förklara symbol nummer 2 med hjälp av texten i styckena 66-68.