Stycke 33 - 49 frågor

Livets Bok I - Inledning - 2 Kapitlet: Den Gudomliga Skaparprincipen 
Symbol Nr 1. Jordklotets kosmiska Strålglans
Stycke 33 - 49 Frågor:
 1. Vad kallar Martinus den kosmiska realitet som utgör den oundgängliga betingelsen för all utveckling och som därmed kommer att utgöre den bärande grundprincipen i varje form av Iivsupplevelse ?
 2. Vad kännetecknar denna kosmiska realitet ?
 3. a) Vad krävs för att förstå skapelseprincipen ?
  b) Vad kallas det utvecklingsavsnitt som måste överblickas för ett man ska kunna förstå skapelseprincipen ?
  c) Vad sker inom detta utvecklingsavsnitt ?
  d) Skapslsaprincipen avslöjar sig inom det tidigare efterfrågade utvecklingsavsnittet med två tendenser. Hur förhåller sig dessa till varandra och vilken följd får detta på individens upplevelse av livet ?
 4. Förklara den mörka utstrålningens verkningar av den gudomliga skapelseprincipen.
 5. Vad är betingelsen, säger Martinus, för att något ska kunna upplevas ?
 6. Förklara den ljusa utstrålningens verkningar av den gudomliga skapelseprincipen.
 7. Hur manifesterar sig skapelseprincipens helhetsutveckling ?
 8. Hur utformar sig de levande väsendenas eviga utvecklingsvandring ?
 9. Var befinner sig jordmänniskorna i förhållande till den ljusa resp. den mörka utstrålningen ?
 10. a) Vilka kvalifikationer har en världsåterlösare ?
  b) Hur igenkänns en världsåterlösare ?
 11. Vilka bevis framför Martinus på mörka världsåterlösares existens ?
 12. Vad ar varldsåterlösarnas mission ?
 13. Varför saknas förutsättningar för mörka världsåterlösares framträdande på jorden ?
 14. Hur märker man om en världsåterlösare har samhörighet med den ljusa utstrålningen från skapelseprincipen ?
 15. Vad säger Martinus om tillbedjan av äldre bröder i utvecklingen (varldsåterlösarna) ?
 16. Förklara symbol nr 1 med hjälp av texten st. 43-48