Stycke 278 - 288 svar

Livets Bok I - Världsalltets Grundenergier - 7 Kapitlet: Grundenergierna och tillvaroplanen
Symbol nr 8: Livets väg. Kosmiska utvecklingsbanor
Stycke 278 - 288 Svar:
  1. Se text stycke 278 - 288
  2. Individens moraliska uppfattning eller förmåga att älska sin nästa.
  3. På grund av okunskapen om den andliga tillvaron eller de fem kroppar som väsendet förutom sin fysiska besitter.
  4. Utvecklingen bäres av individens upplevelse av erfarenheter. Då det är individens självupplevde erfarenhetsmaterial från tidigare livsom är bestämmande för utformningen av det nuvarande, kommer kroppens utseende att präglas av dessa erfarenheters karaktär. De olika art­erna eller utvecklingsbanorna är konsekvensen av individernas vandring genom besläktade erfarenhetszoner.
  5. Individen kan genom sin nuvarande manifestation eller livsföring försämra eller förbättra förutsättningarna för att bygga upp en normal kropp i kommande liv.