Stycke 266 - 277 svar

Livets Bok I - Världsalltets Grundenergier - Kapitel 8: Utveckling
Symbol nr 7: Världsenergiernas organisation eller utvecklingsstegen
Stycke 266 - 277 Svar:
  1. Livsupplevelsen betingas av grundenergierna. Energi är rörelse och därmed förvandling. Förvandlingen försiggår efter bestämda eviga lagar och får därigenom den form vi kallar utveckling. Utvecklingen visar sig bl a i att det finns väsen som är mindre fullkomliga än oss liksom det finns väsen som är mera fullkomliga.
  2. Det levande väsendet har evigt funnits till, och har som sådant alltså ingen "ålder". Att väsendena befinner sig på olika utvecklingssteg beror därför inte på ålder utan på ett kosmiskt perspektivförhållande.
  3. Ingen rörelse kan existera självständigt utan endast i anknytning till levande väsen. Eftersom all rörelse i sitt slutfacit visar sig vara till glädje och välsignelse för levande väsen, så måste man erkänna ett bakomliggande syfte eller ändamål, och därmed ett levande väsen som upphov.
  4. Som organ inuti organ eller levande väsen inuti levande väsen. Allt är liv.
  5. Se text stycke 273 - 277.