Stycke 253 - 265 svar

Livets Bok I - Världsalltets Grundenergier - Kapitel 7: Grundenergierna och tillvaroplanen
Symbol nr 6: Den eviga gudomen och väsendenas förnimmelseförmåga
Stycke 253 - 265 Svar:
 1. Energi eller rörelse.
 2. En upplevelse är reaktionen mellan den yttre energin och våra sinnesorgan.
 3. Den framträder i sju grundarter av vibration. De sex första bildar genom sin varierande utvecklingsnatur och genomträngningsförmåga en från lägre till högre utveckling stigande skala. Den sjunde bildar ett evighetsplan.
 4. Instinktenergin ligger till grund för allt som kallas "instinkt". Den har den lägsta genomträngningsförmågan av grundenergierna, och den kulminerar i växtriket.
  Tyngdenergin befordrar den dräpande principen och genomtränger instinktenergin. Den utgör högsta livsfaktor eller medvetenhetsegen­skap i djurriket.
  Känsloenergin ligger till grund för allt som förekommer under begreppet känsla, och där den är förhärskande är den livgivande principen eller kärlek den bärande livsbetingelsen.
  Känsloenergin genomtränger instinkt- och tyngdenergin och kulminerar i det riktiga människoriket.
  Intelligensenergin befordrar förmågan att analysera och tänka och genomtränger instinkt-, tyngd- och känsloenergierna. Den kulminerar i visdomsriket.
  Intuitionsenergin genomtränger allt utan undantag och ger individen förmågan att skåda genom alla mysterier varigenom Gudomen, de eviga realiteterna och världslagarna blir till realistiska självupplevelser. Den zon där intuitionsenergin kulminerar kallas den gudomliga världen.
  Minnesenergin ligger till grund för allt som kallas minne eller förmågan att uppleva den inre världen. Den zon där denna energi kul­minerar kommer därför utåt sett att verka livlös. Då minnesupplevelsen i sin högsta utveckling framträder som högsta lycka och salighet kallas detta tillvaroplan salighetsriket.
 5. Se text stycke 262 - 265.
 6. Från världsalltet.
 7. Genomträngningsförmågan hos den grundenergi som är bärande i väsen­ det förnimmelseförmåga.
 8. All förnimmelse är identisk med upplevelse av Gudomen. Förnimmelse är det samma som energi (grundenergierna) och därför är grundenergiernas högsta analys eller facit upplevelse av Gudomen.