Stycke 253 - 265 frågor

Livets Bok I - Världsalltets Grundenergier - 7 Kapitlet: Grundenergierna och tillvaroplanen 
Symbol Nr 6: Den eviga gudomen och väsendenas förnimmelseförmåga
Stycke 253-265 Frågor:
 1. Vad är allt förnimbart identiskt med?
 2. Förklara vad en upplevelse är?
 3. Hur framträder världsalltets samlade energi?
 4. Förklara för varje grundenergi:
  a) dess funktion
  b) dess genomträngningsförmåga
  c) vilket tillvaroplan den utgör högsta medvetenhetsfaktorn.
 5. Förklara symbol nr 6
 6. Varifrån härstammar all kunskap som vi har eller kommer att få?
 7. Vad är det som avgör utsträckningen av den kunskap individen för tillfället besitter?
 8. Vad är grundenergiernas högsta analys eller eviga facit?