Stycke 232 - 244 svar

Livets Bok I - Inledning - 6 Kapitlet: Från djur till människa 
Stycke 232 - 244 Svar:
 1. En kärleksvetenskap.
 2. Materia är identiskt med rörelse.
 3. Alla materiella realiteter, dvs alla skapade ting, är identiska med rörelse och då rörelse är detsamma som förvandling är sålunda dessa skapade ting alla underkastade ständig förvandling.
 4. Därför att de fysiska sinnena i sig själva är organ som representerar en grad av rörelse. De är således underkastade förvandling. Igenom de fysiska sinnena är det omöjligt att fatta ett och samma skapade ting två gånger på samma sätt, i det att sinnesorganen ständigt förvandlas samtidigt med att objektet vilket sinnesorganet är inställt på också är identiskt med rörelse och därmed förvandling.
 5. Allting som uppfattas är ju endast förnimmelse av rörelser i förhåll­ande till andra rörelser. Det saknas alltså en "fast punkt". (Jfr Martinus exempel med tågen i st 235)
 6. Bortom den fysiska världens gräns, dvs den andliga världen kan till­ varon endast upplevas med andliga kroppar.
 7. I kraft av sitt tankeliv är jordmänniskan också ett andligt väsen.
 8. Filosofi utgör ett kunskapsfält där man till skillnad från natur­vetenskapen också arbetar med icke fysiska detaljer.
 9. De realiteter som skapar och upplever rörelserna, dvs de levande väsendena.
 10. Att uppleva sin egen identitet som ett evigt levande väsen.
 11. Inga som helst rörelsers absoluta facit existerar i hastigheter utan de existerar endast i avsikter eller syften.
 12. En relativ analys; rörelse i förhållande till rörelse.
  En absolut analys; en rörelse i förhållande till en absolut fast punkt.