Stycke 232 - 244 frågor

Livets Bok I - Inledning - 6 Kapitlet: Från djur till människa
Stycke 232-244 Frågor:
 1. Den nuvarande materiella vetenskapen kan betecknas som en krigsvetenskap. Vad kommer den att förvandlas till?
 2. Vilken är materiens grundanalys?
 3. Vilken konsekvens följer ofrånkomligt av materiens grundanalys?
 4. Varför är det omöjligt att fatta ett och samma skapade ting två gånger på samma sätt?
 5. Varför kan man inte via fysisk iakttagelse nå fram till en verklig världsbild?
 6. Vad är nödvändigt för att kunna uppleva bortom den fysiska världens gräns?
 7. Varför kan man säga att jordmänniskan, förutom att hon är ett fysiskt väsen, också är ett andligt väsen?
 8. Förklara skillnaden mellan filosofi och vetenskap?
 9. Vad är tillvarons fasta punkt?
 10. Vad vill det säga att uppleva sin egen absoluta identitet?
 11. Vad är en rörelses absoluta facit?
 12. Förklara skillnaden mellan en relativ och en absolut analys?