Stycke 222 - 231 frågor

Livets Bok I - Inledning - 6 Kapitlet: Från djur till människa
Stycke 222-231 Frågor:
 1. Vad menas med en andlig respektive rent fysisk funktion? Ge ett exempel.
 2. Människan lever enligt Tredje Testamentet i två världar. En fysisk och en psykisk, men är bara medveten i en, den fysiska. Förklara varför det är så.
 3. Vad för slags natur utgör andliga funktioner? Hu kan de komma till fysisk utlösning?
 4. Vad representerar hjärn- och nervsystemet hos en levande varelse?
 5. Vad i människans hjärn- och nervsystem bidrar till övertron att detta system är upphovet till de andliga funktionerna dvs tankarna?
 6. Vilken form av upplevelser får individen via den fysiska kroppen?
 7. Vad är skillnaden mellan fysiska fakta och fysiska teorier?
 8. Vad är förutsättningen för fysisk respektive andlig fullkomlig förnimmelse?
 9. Det börjar ställas utomordentligt stora krav på den framskridne vetenskaplige forskaren. Förklara varför samt ange vilka krav som ställs.
 10. Vad börjar bli den jordmänskliga vetenskapens nya forskningsobjekt?
 11. Varför kommer inte de djuriska tendenserna till sin högsta utveckling hos de renodlade djuren utan först hos jordmänniskorna?