Stycke 209 - 221 frågor

Livets Bok I - Inledning - 6 Kapitlet: Från djur till människa
Stycke 209-221 Frågor:
  1. Vad är ett minne?
  2. Vilken jämförelse gör Martinus för att beskriva jordmänniskans minneskropp?
  3. Varför kallar Martinus den inre världen för salighetsriket?
  4. Vari består skillnaden mellan erinringsförmågan och intuitionsförmågan?
  5. Förklara skillnaden mellan att se och känna.
  6. Vilken är skillnaden i upplevelsen av guldkopiorna med intuitionskroppen respektive minneskroppen?
  7. Vad är en guldkopia?
  8. Förklara skillnaden mellan den kosmiska klarsynen och den fysiska synen.
  9. Vad menas med tankeprocessen från nedan respektive från ovan?
  10. Hur yttrar sig intuitionsfunktionen hos sanningssökaren respektive konstnären?