Stycke 186 - 192 frågor

Livets Bok I - Inledning - 6 Kapitlet: Från djur till människa
Stycke 186 - 192 Frågor:

 

 1. Vad är målet för utvecklingen av växtens resp djurets undermedvetande (nattmedvetande)?
 2. a) Vilka kroppar utgör växtens dags- resp undermedvetande?
  b) Vilka kroppar utgör djurets dags- resp undermedvetande?
 3. Vilken fundamental skillnad finns det mellan det primitiva djurets och den jordiska människans upplevelseförmåga?
 4. Vad menas med rent fysiska manifestationer och upplevelser?
 5. Hur har självbevarelsedriften uppstått?
 6. Hur beskriver Martinus djurets första späda erfarenhetsupplevelse?
 7. Vilken gemensam benämning kan man ge alla fysiska upplevelser?
 8. Hur kan man beskriva det primitiva djurets upplevelser?
 9. Vilken kropp bär igenkänningsförmågan hos det primitiva djuret och vilken konsekvens får detta?
 10. Vad är ursprunget till de sk psykiska egenskaperna och vad betyder dessa för djuret resp jordmänniskan?
 11. Beskriv intelligenskroppens funktion och uppgifter.
 12. Förklara vad som menas med att definiera eller analysera.
 13. Vad är förutsättningen för att man skall kunna tillägna sig kunskaper?
 14. Vad menar Martinus med en upplevelse av rent andlig natur?
 15. Varför uppfattar jordmänniskan det som upplevs genom de fysiska sin­nena som mera realistiskt än det andliga förnimmandet?
 16. Vad är konst eller skapade föremål?
 17. Förklara språkets uppkomst. Varför är det nödvändigt med språk i den fysiska världen?