Stycke 178 - 185 svar

Livets Bok I - Inledning - 6 Kapitlet: Från djur till människa
Stycke 178 - 185 Svar:
 1. Intelligensenergin
 2. Det krävs att individen nått så långt i utvecklingen att han utstrålar ren kärlek.
 3. Som den andliga eller kosmiska världens periferi, som det gryende kosmiska medvetandet. Den är den friska sjöluften i närheten av havet.
 4. a) Energi eller rörelse, två ord som betecknar det samma och således är synonyma.
  b) All materia kan vid en djupare analys påvisas vara identisk med rörelse.
 5. a) Sex manifestationskroppar
  b) Endast i en manifestationskropp
  c) Undermedvetandet
 6. Växten har sitt nattmedvetande på det fysiska planet, och djuret har sitt nattmedvetande på det andliga planet.
 7. Instinktenergin.
 8. Aningen i sin mest ursprungliga form, dvs i så stor motsats till definition eller analys man överhuvudtaget kan komma.
 9. Behag resp obehag upplevs som odetaljerade aningar.
 10. Dess dagsmedvetna upplevelser representerar en så helt dominerande behagsaning eller ett så Genomträngande sallghetsljus, att detta genom väsendets undermedvetande (dvs växtkroppen) kan kasta sin reflex eller strålglans ända in i den fysiska världen.
 11. Att utveckla den fysiska kroppen så att den kan bära dess medvetande - göra den dagsmedveten i den fysiska världen.
 12. Som en skiftande utlösning av medveten och omedveten tillvaro, vilket innebär de första elementära formerna för vila och verksamhet.
 13. Djuret, till skillnad från växten, upplever behag och obehag som realistiskt faktum.
 14. I känslokroppen.
 15. När det blivit medvetet i sina ångestskrin och därmed den religiösa principen uppstått.
 16. Känslokroppen, intelligenskroppen och intutionskroppen.