Stycke 171 - 177 frågor

Livets Bok I - Inledning - 6 Kapitlet: Från djur till människa
Stycke 171 - 177 Frågor:
 1. Hur kan man beteckna mänsklighetens nuvarande utveckilngstlllstånd ?
 2. Vad menas med djuriska tendenser ?
 3. Vad är utvecklingens sporre i djurriket ? Motivera varför.
 4. Varför måste djurrikets varelser vara underkastade så drastiska livsbetingelser ?
 5. Vad är orsaken till att religiösa krafter kan vinna insteg i djurets medvetande ?
 6. Hur viser sig de första anlagen till ett nytt medvetande eller nytt rike hos djuret ?
 7. Vad var syftet med världsåterlösningen i de första stadierna av den religiösa utvecklingen ?
 8. Vad år den djupaste orsaken till att en människa förmår känna mot­vilja mot att orsaka lidande ?
 9. Hur uppstår förmågan att betjäna sig av intuitions- och salighetsenergierna ?
 10. Vilken art av livsupplevelse förmedlar dessa energier ?
 11. Kan intuitions- och salighetsenergierna kontrolleras genom fysisk forskning ?
 12. a) Beskriv den uppvakningsprocess som Martinus säger att mänsklig­heten befinner sig i.
  b) Nämn några kännetecken på den "stora födelsen".
 13. Vilken faktor allena omskapar djuret till människa ?
 14. Hur upplever ett kosmiskt vasen den fysiska världen ?
 15. Varför kallar Martinus den process vilken slutligen utlöser individens förnimmelseförmåga i den kosmiska världen for "den stora födelsen" ?