Stycke 109 - 119 svar

Livets Bok I - Inledning - 4 Kapitlet: Ett internationellt världsrike under skapande
Stycke 109 - 119 Svar:
 1. a) Genom att befria människan från grovt arbete, eller göra det lättare för henne.
  b) Till andligt arbete, studier i konst, vetenskap, språk, ekonomi, hantverk eller efter individens eget intresse.
  c) Arbetsgivaren kan tack vare maskinerna avskeda så många som de är byggda att ersätta och därmed utöka sin egen förmögenhet med arbetarens lön.
 2. Naturtillgångarna har inte kostat någon enskild något arbete och måste därför tillhöra den samlade jordmänskligheten.
 3. Individens nyttiga arbete eller skapande.
 4. Det kommer inte att sikta på utdelning och vinst, utan uteslutande producera exakt den mängd livsförnödenheter som är nödvändig för att alla individer ska få en bekymmerslös och träldomsfri existens.
 5. Efter vetenskaplig uträkning kommer arbetet att fördelas på alla fullt arbetsdugliga individer av båda könen efter intresse och be­gåvning.
 6. a) Ett arbetskvitto som ger tillgång till livsförnödenheter, kommunikation, kultur etc i en omfattning som motsvarar kvittots arbetsvärde.
  b) Ingen kan förbruka värden som han inte presterat täckning för och därigenom kan världsstatens ekonomi aldrig komma i oordning.
  c) Genom små avdrag från individens arbetskvitton under de arbetspliktiga åldrarna.
 7. Det blir otänkbart med finanskriser, dyrtid, kamp om värdena, parasiterande på samhället, medellöshet, utslagning, utsugning,understöd och fattigdom. Eftersom barnuppfostran tillgodoräknas arbetskvittona kommer barnafödande inte att få några ekonomiska hinder. Människor behöver inte längre försörja varan och det finns därför inte heller anledning att gifta sig eller skilja sig av ekonomiska orsaker.
 8. Se stycke 117 och de tolv punkterna.