Stycke 1 - 14 frågor

Livets Bok I - Företal
Stycke 1-14 Frågor:
 1. Livets upplevelse är inte bara ett privilegium för den jordiska människan och djuret, säger Martinus. Nämn två andra tillvaroplan som också enligt Martinus är levande.
 2. Vad krävs, säger Martinus, för att livets upplevelse ska kunna etableras?
 3. I vilken utsträckning kan den gigantiska kraftorganisation som vi benämner med begreppet naturen påverka individen?
 4. Vad är den dominerande faktorn vid regleringen av vår växelverkan med naturen?
 5. Vad är kampen för tillvaron identisk med?
 6. a) Vilket annat begrepp, säger Martinus, är synonymt med begreppet kampen för tillvaron, samt
  b) hur förklaras detta?
 7. Hur kan man konstatera varelsernas gradvisa stigande i utvecklingen, från mörker (obehag) till ljus (behag)?
 8. Vad avslöjar den fullkomliga insikten om utvecklingskedjan från mörker till ljus?
 9. Vad krävs för att uppnå ett fullkomligt öde eller en absolut lycka?
 10. Vilken särskild förutsättning har Martinus för att förklara själva livets mening?
 11. Vad är avsikten med symbolerna?
 12. Vilken uppgift har studiet och den därav följande kunskapen om det kosmiska världsalltets sanna analys att fylla?
 13. Vad illustrerar Martinus med sina symboler och varför benämns de symboler?
 14. Gör Livets Bok anspråk på att utgöra något allena saliggörande? Motivera svaret?
 15. Vad krävs för att kunna förmedla en renodlad, självupplevd och opartisk överblick av alltets överfysiska tillstånd?
 16. Vad hindrar den studerande från att förstå Livets Boks sanna natur?
 17. Förklara vad Martinus menar med en opartisk resp partisk kärleksförmåga.
 18. Vad säger Martinus om den enda existerande, slutliga och absoluta sanningen?
 19. Vad medför det att inte vara lika sympatiskt inställd mot allt i tillvaron?
 20. Vad kännetecknar en fullt utvecklad kärleksförmåga?
 21. Vad är huvudorsaken till att innehållet i Livets Bok kan missförstås?
 22. Vad får en person med partisk kärleksförmåga för mental bild av innehållet i Livets Bok?
 23. Inom vilka fält kommer Livets Bok att mötas av intolerans?
 24. Hur framträder alltid intolerans?
 25. Hur bör man enligt Martinus bemöta motståndet mot Livets Bok?
 26. För vilka utgör Livets Bok ett försvar?