Kort översikt, Tredje Testamentet

Tredje testamentet omfattar Martinus samtliga utgivna skrifter och symboler, som tillsammans utgör ett universellt försvar för allt och alla.

Det Tredie Testamente
Livets Bog


Alla har oumbärliga roller i det gigantiska skådespel som utspelas i naturen eller världsalltet. Då världsalltet här beskrivs som levande kan det jämföras med en bok - livets bok. Alla läser i denna - utan undantag. Livets Bog, önskar hjälpa oss att förstå “livets direkta tal” och här upptäcka vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg.

 

LIVETS BOG, del I-VII

DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN, del I-II och del III-IV*
DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN del
V*
DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN del Vl*

Samtliga kosmiska symboler är samlade i dessa sex delar ovan.
* Baserat på Martinus efterlämnade manuskript

Storkursen : den eviga världsbilden (komplett introduktionskurs)*

LOGIK (introduktion)

Tredje Testamentet – Den intellektualiserade kristendomen* (introduktion)

BISÄTTNING

Ytterligare böcker:

Läsaren får här intressanta inblickar i den invigdes syn på de stora livsfrågorna. En mängd artiklar har förekommit i tidskriften “Kosmos”. Dom följande är utgivna i småböcker som du ser här. Nedan är dom sorterade efter innehåll, och artiklarna förekommer i annan ordning än i introduktion till alla böcker här.

Kring min missions födelse -
Julevangeliet - Gåvokultur -
Julljusen -
Påsk -
Vad är sanning? -
Pilatus, Kristus och Barrabas -
Vägen, sanningen och livet -
Döm icke! -
Varför skall man förlåta sin nästa? -
Tankar kring påsken -
På kärlekens altare -
Två slags kärlek -
En glimt från världsåterlösningen -
Getsemane trädgård -
Den sekundära och den primära uppståndelsen -
Pingstglans över livet -
Blad ur Guds bilderbok -
Reinkarnationsprincipen -
Jaget och evigheten -
Odödlighet -
De levande varelsernas odödlighet -
Genom världsalltets tomrum -
Universums vintergator -
Kosmiskt medvetande -
Kosmiska glimtar -
Det psykiska templet -
Den stora födelsen -
Mental suveränitet -
Vägen till invigning -
Bönens mysterium -
Meditation -
Det femte budet -
Ut ur mörkret -
“Djurets avbild” och “Guds avbild” -
Primitivitet och övertro -
Medvetandets skapelse -
Världssituationen och “Guds avbild” -
Gud skapar människan -
Djävulsmedvetande och kristusmedvetande -
Lågintellektualitet och högintellektualitet -
Primitiv och intellektuell gudstillbedjan -
Den längst levande avguden -
Mellan två världsepoker -
Mänsklighetens öde -
Livets ödesspel -
Jordmänniskans ödesorsak -
Världsreligion och världspolitik -
Världsfredens skapelse -
Kulturens skapelse -
Vägen till paradiset -
Mänskligheten ett med Gud -
Den andliga vetenskapens nödvändighet -
Hinsides dödsfruktan -
Den idealiska födan -
Onaturlig trötthet -
Mentala fängelser -
Livets väg -
Mänskligheten och världsbilden -
Kring mina kosmiska analyser

KOSMISKA LEKTIONER:
         
Kosmiska lektioner 1 innehåller artiklarna: 
Det psykiska templet - Orsaken till den jordiska människans öde - Jaget och dess egen värld - Ödmjukhet - Hedendom och kristendom - Den helige Ande - Syndernas förlåtelse - Ordet - Vad är fiendskap - I övertrons skugga - Mental kursändring - Hur motarbetar man sitt olyckliga öde? - Fysisk och andlig upplevelse - Livsaxelns lutning - Ljuset i mörkret.

Kosmiska lektioner 2 innehåller artiklarna: 
Universums vintergator - Reinkarnationsprincipen - Världsreligion och världspolitik - Pilatus, Kristus och Barabbas - Varför skall man förlåta sin nästa? - En glimt från världsåterlösningen - Getsemane trädgård - Ut ur mörkret - Den stora födelsen - Primitiv och intellektuell Gudsdyrkan - ”Djurets avbild” och ”Guds avbild” - Bortom dödsfruktan - Döm inte - Vägen, sanningen och livet.


Kosmiska lektioner 3 innehåller artiklarna:
Medvetandets skapelse - Tankar kring påsken - Julljusen - Djävulsmedvetande och Kristusmedvetande - Odödlighet - Guds skapelse av människan - Världssituationen och Guds avbild - Den längst levande avguden.


Kosmiska lektioner 4 innehåller artiklarna:
De levande väsendenas odödlighet - Den andliga vetenskapens nödvändighet - Primitivitet och övertro - Mellan två världsepoker - Blad ur Guds bilderbok - Pingstglans över livet.

Artiklar 1930-1945

Artiklar 1945-1972

* Baserat på Martinus efterlämnade manuskript