Stiftelsen Tredje Testamentet

Stiftelsen Tredje Testamentet har till uppgift att offentliggöra Tredje testamentet genom att:

     Informera om att Tredje testamentet är fortsättningen på Bibelns gamla och nya testamenten.
     Informera om att Tredje testamentet är kärlekens vetenskap.
     Informera om den eviga världsbildens nödvändighet för etableringen av ett globalt fredsrike.
     Göra informationen globalt tillgänglig.
     Ställa informationsmaterial till förfogande.
     Utbilda informatörer.


Hela informationsprojektet är ideellt och beroende av privata bidrag. Stiftelsen behöver kontinuerlig ekonomisk hjälp till betalning av fasta utgifter och angelägna projekt. Läs om detta här. Läs Stiftelsens dokumentation här.

Du kan kontakta Stiftelsen här.