fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stiftelsen Tredje Testamentet

Stiftelsen Tredje Testamentet har till uppgift att offentliggöra Tredje testamentet genom att:

     Informera om att Tredje testamentet är fortsättningen på Bibelns gamla och nya testamenten.
     Informera om att Tredje testamentet är kärlekens vetenskap.
     Informera om den eviga världsbildens nödvändighet för etableringen av ett globalt fredsrike.
     Göra informationen globalt tillgänglig.
     Ställa informationsmaterial till förfogande.
     Utbilda informatörer.


Hela informationsprojektet är ideellt och beroende av privata bidrag. Stiftelsen behöver kontinuerlig ekonomisk hjälp till betalning av fasta utgifter och angelägna projekt här.

Du kan kontakta Stiftelsen här.


Pin it