Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Finns Gud? Vart är vi på väg?

Introduktion med kosmiska symboler.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Vi skördar som vi sår: Invigningen i mörkret

Reinkarnation och öde: Den som dödar kommer att dödas.

Vägen till lyckan får sin förklaring.Den färdiga människan som Guds avbild

Att vända andra kinden till: Förlåtelsens princip.