fbpx

Ideell verksamhet

Hela informationsprojektet vilar på gåvoprincipen, och vi har många utgifter i samband med hemsidor, utställningar och tryckning av broschyrer. Vi är därför ständigt tvungna att vädja om ekonomisk hjälp för finansiering av fasta utgifter och angelägna projekt. Ekonomiska bidrag används uteslutande för nämnda syften.

Vi hoppas du kan ge ett bidrag till informationsarbetet via Stiftelsens bankkonto: IBAN: SE3950000000051531192238 SWIFT: ESSESESS

Eller till svensk bankgiro: 375-7325. Du kan även skicka ditt bidrag via Swish direkt till nr: 1234401857.

Offentlig redovisning rörande stiftelsen finns här.

Kontakta oss genom att klicka här.

Stiftelsen Tredje Testamentet