Ideell verksamhet

Hela informationsprojektet vilar på gåvoprincipen, och vi har många utgifter i samband med hemsidor, utställningar och tryckning av broschyrer. Vi är därför ständigt tvungna att vädja om ekonomisk hjälp för finansiering av fasta utgifter och angelägna projekt. Ekonomiska bidrag används uteslutande för nämnda syften. Offentlig redovisning rörande stiftelsen finns här. Du kan ge ett bidrag till informationsarbetet så:
- via Stiftelsens bankkonto: IBAN: SE3950000000051531192238 SWIFT: ESSESESS
- eller använd svensk bankgiro: 375-7325
- eller använd Swish till mobilnr: 1234401857
- eller swisha genom att scanna denna QR-kod: QR kod Stiftelsen TT swish
Från utlandet används istället PayPal. Där väljer man först ”A gift to family and friends, type transfer”, därför att detta project är non-profit. Skriv som mottagare: ”Stiftelsen Tredje Testamentet” och som meddelande kan man skriva: "A gift to the voluntary work of STT".

Som e-postmottagare skriv:          eva


Stiftelsen Tredje Testamentet