fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Martinus föredrag 3/3

Dessa föredrag blev inspelade på band tack vare Inge Sörensens strålande insats. Det är meningen att samtliga Martinus bandföredrag skall bli tillgängliga i den grad som kvalitén tillåter det.

Det är bäst att klicka på ett föredrag i taget och sedan uppdatera sidan innan du lyssnar på ett nytt föredrag. Det kan vara svårt för datorens minne att hantera så många stora föredrag. Skicka ett e-post ifall du får problem. Här har du de sista 33 föredragen.

Var så god!Himmeriges rigeOmkring min missions fødsel


Verdens frelse


Den højeste ild del 1


Den højeste ild del 2


Den højeste ild del 3


Den højeste ild del 4


NY VERSION MED MINDRE STØJ: Mennesket og dets livskraft


Bevidstløshedens mysterium - Martinus Institut den 28. oktober 1968
NYT: Sandheden i tilværelsen - Martinus Institut 1955


NYT: Det treenige princip - Martinus Institut 1955


NYT: Væsenets udvikling - Martinus Institut 1955


NYT: Menneskets omskabelse til det fuldkomne menneske - Martinus Institut 1955


NYT: Vejen til selvoplevelse af livets mening - Martinus Institut 1955


NYT: Kontrastprincippet - Martinus Institut 1955


NYT: Der er retfærdighed i tilvarelsen - Martinus Institut 1955


NYT: Karma - resultaterne af vore handlinger - Martinus Institut 1955


NYT: Årsag og virkning i mikrokosmos - Martinus Institut 1955


NYT: En tankerejse i mikrokosmos - Martinus Institut 1955


NYT: Den åndelige verden - Martinus Institut 1956


NYT: Jordens millionårige udviklingsepoker De sidste tider - Martinus Institut 1956


NYT: Opsummering af kursusforedragene - Martinus Institut 1956


NYT: Spørgetime i Varnhem 1966     


NYT: Hvordan får man evnen til at tilgive 1955


NYT: Om at være eet med Gud - 1955


NYT: Sindelaget og lykken - 1955         


NYT: Alternativt redigeret version af Sjælelig underernæering - 1955         


Alternativ version af Martinus tale i anledning af sin 90 års fødselsdag 1980 - Falkoner Centret     
Pin it