fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Martinus föredrag 2/3

Dessa föredrag blev inspelade på band tack vare Inge Sörensens strålande insats. Det är meningen att samtliga Martinus bandföredrag skall bli tillgängliga i den grad som kvalitén tillåter det.

Det är bäst att klicka på ett föredrag i taget och sedan uppdatera sidan innan du lyssnar på ett nytt föredrag. Det kan vara svårt för datorens minne att hantera så många stora föredrag. Skicka ett e-post ifall du får problem. Här har du de nästa 35 föredragen.

Var så god!

 


Det afsporede livsbegær – døden og BibelenMenneskeheden og dets bedømmelsesevne og dets næste (slutter lidt brat)


Åndsvidenskaben, krigen og freden (Nb. mangler lidt i slutningen)


Menneskenes 3 livsfundamenter


Det ufærdige gudebillede II


Det religiøse princip     - Vældigt dårlig lyd


Lys i mørket


NYT: Livets mening - 1955         


Problemet med vor næste – Varnhem den 25. maj 1969


Djævlebevidsthed og Kristusbevidsthed
 

Den store fødsel eller livets meningKosmisk bevidsthed


Kosmiske glimt


Den ufærdige menneskehed - Klint den 3. juli 1967


Den ufærdige menneskehed - Varnhem den 14. maj 1967


Den nye kultur – Klint den 26. marts 1978


Den nye verdenskultur


To slags kærlighed


Påske


Essensen af Det evige verdens billede på 13 min - 1979


NY VERSION MED MINDRE STØJ: Fjender og fjendskab


Åndeligt selvmord


Sansedefekter


Den organiske elektricitet
NB. hastigheden svinger i denne optagelse hvilket forvrænger lyden af Martinus stemme en del, især i starten.


Julestemning


En ny verdensepokes fødselsveer


Mennesket og dets lidelser


Mennesket og dets skæbne


Livsoplevelse den 1. juli 1968


Ad livets Kongevej - Martinus Institut 1955


Den menneskelige psyke I


Den menneskelige psyke II (blot en lille del)


Den unaturlige træthed


Den unaturlige træthed (LANG VERSION)


Partikler, tomrum og tankekraft


Pin it