Domedagen - Genom invigningens mörker - Helvete eller ragnarök

symbol 19bGenom invigningens mörker - Helvete eller ragnarök – symbol nr 19


”Öga för öga, tand för tand”

Symbolen förklarar att den grundläggande orsaken till allt lidande, smärta och olycka i livet är okunnighet.

Den vita triangel symboliserar en levande individs eviga ”jag” bakom organismen. Raden med orange och gula figurer nederst på symbolen visar olika jordeliv som är förbundna med varandra genom reinkarnation, avbrutet av perioder i de andliga världarna (ljusgult).

På symbolen äger mötet med lidandekarma rum, visat med den stora orange bågen från vänster, och svärdet som genomtränger hjärtat (den fysiska organismen).

Svärdet (riktat uppåt) symboliserar att individen nu reagerar på samma hämnande sätt. Hämnaren vet alltså inte, att vederbörande med denna handling skapar sitt eget framtida öde. Den mentala förbindelsen med världsalltets grundton, allkärleken (strålglorian bakom skelettet), är avbruten.

Eldhavet symboliserar krig, revolutioner, strejker, lockouter, politiska och religiösa strider, fattigdom, sjukdom och nöd. Vulkanen symboliserar naturkatastrofer såsom jordbävningar, översvämningar, cykloner och symboliserar på så vis även hur det kan vara i vår egen fysiska organism som en följd av vårt bristande ansvarstagande. I vår organism lever oräkneliga levande mikroindivider vars lycka och sundhet är beroende av våra vanor.

Lidandekarman är inte ett straff från Gud och det onda kan inte besegras med moselagens påbud: “Öga för öga, tand för tand.” Mörker och lidande är en invigningprocess som med tiden gör oss mottagliga för ett högre kärleksmedvetande.

Först efter otaliga nederlag inför fiendens övermakt börjar sanningen bakom Jesu ord, om att ”älska edra fiender och välsigna dem som förbannar eder, gör dem gott som hatar eder, och bed för dem som kränker och förföljer eder”, långsamt att gry.

Det är i mörkret längtan efter ljuset föds. Bibeln har förutsagt en tid av ”jämmer, fruktan, krigslarm och rykten om krig”. Matt 24, Mark 13, Luk 21 och Joh 14-16. Dessa besvärliga tider kallas också för “de yttersta tiderna”. Under denna epok, är det sagt att Kristi kärleksbudskap, skulle förklaras ytterligare: ”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.” Joh 14:26.

Det som skulle komma är således en andligtvetenskaplig förklaring på Jesu kärlekslära. Inte en person som kommer på den fysiska himlens skyar. En person kan inte komma som “en ljungeld från öster till väster” som det sägs i Bibeln. Kristusmedvetande kommer alltså i tankevärldens skyar. Tredje Testamentet är denna Hjälpare.

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.