fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1094 - 1102 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1094 - 1102 Frågor:
  1. Förklara upplevelsens förhållande till den fysiska resp den andliga perspektivprincipen.
  2. Hur betecknar Martinus tankarna i deras passage genom det andliga horisontområdet eller det andliga förnimmelseområdet?
  3. Vad kännetecknar en färdig resp ofärdig tanke?
  4. Vad menar Martinus med uttrycket vegetabiltankar?
  5. Förklara förnimmandets princip.
  6. Hur påvisar Martinus att förnimmelsen måste utgöra en evig funktion.
  7. Vad betingar arten eller kvaliteten hos en upplevelse?

Pin it