fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 657-668 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol nr. 10: Kretsloppsprincipen
Stycke 657-668 Frågor:
 1. Ge en beskrivning av jordklotets invaliditet.
 2. Varför har jordklotet denna invaliditet, kosmiskt sett?
 3. Har jordmänniskorna några fördelar av denna invaliditet?
 4. Varför kan jordens axellutning betecknas som en abnormitet eller invaliditet?
 5. Beskriv livet på jorden, om jordaxeln stod normalt, dvs lodrätt mot banplanet.
 6. Vilka konflikter har skapat jordens invaliditet?
 7. Den aktivitet jordens invaliditet har påfört människorna har gett resultat, vilket?
 8. Vilken fördel är det med en forcerad utveckling när individ, som har evigheten på sig, omöjligt kan få brist på tid?
 9. Varför är det nödvändigt med en omväxlande “snabb” och “långsam” utvecklingsepok?
 10. Varför kan klotets axellutning inte plötsligt rätas upp igen?
 11. Vad är domedagen för klotvarelsen, och vad resulterar domedagen i?

Pin it