fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 639 - 642 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol nr. 10: Kretsloppsprincipen
Stycke 639-642 Frågor:
  1. Varför kan ingenting existera utan att utgöra ett stadium i ett kretslopp?
  2. Bevisa att utvecklingen inte slutar med den jordmänskliga mentaliteten.
  3. Vilka riken utgör spiralkretsloppets primitiva sfär  och vilka utgör dess intellektuella sfär?
  4. Förklara symbol nr 10 “Kretsloppsprincipen” och ge en beskrivning av spiralkretsloppets fyra årstider.
  5. Vad menar Martinus med uttrycken “indirekt” och “direkt” korrespondens mellan individerna.
  6. Vad är det som i spiralkretsloppets höstzon skapar liv och  utveckling i varelsens talangkärnor från förra spiralen, dvs talang för skapelse av växt- och djurorganismer?

Pin it