fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 902-917 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 902-917 Svar:
  1. Ingen kan uppfylla dem. Att sträve, efter något ouppnåligt är naturligtvis helt meningslöst.
  2. Att man känner bortstötning mot något visar att man upplevt det något intill en sådan grad tidigare, att man blivit helt mätt på ifrågavarande mentala fält.
  3. En logisk plan.
  4. Människornas ännu ofullkomliga tankeförmåga och därav följande brist på överblick över deras egen verkliga situation.
  5. Allkärleken eller humanismen.
  6. Genom att studera den mellankosmiska livszonen och dessa väsens gemensamma förvandling mot samma mål öppnar sig en inblick i den makrokosmiska mentalitet som har önskat denna omskapelse.
  7. Från det kända sluter man sig till det okända.
  8. Helvetets eld är den självupplevda erfarenheten av verkningarna av sina egna handlingar.

Pin it