fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 868 - 876 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 868 - 876 Svar:
  1. Omskapelsen från djur till människa sker succesivt genom jordeliven efterhand som konsekvenserna av handlingarna upplevs. En förädling av mentaliteten vore omöjlig om "syndernas förlåtelse" i absolut mening existerade eftersom individen genom eftergifterna inte alls skulle förändras utan i stället fortsätta att "synda".
  2. "Att födas på nytt av vatten" är detsamma som att födas i en ny kropp. "Att födas på nytt av ande" är detsamma som en helt ny mentalitet. Jesu samtal med Nikodemus handlade allstå om reinkamation.
  3. Himlen är den andliga världen medan himmelriket är det fysiska fullkomliga människoriket.
  4. Att som sjålvuppleveise få sin eviga existens bekräftad.

Pin it