fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 821 - 834 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 821 - 834 Frågor:
  1. Vad är rörelse alltid identiskt med enligt Tredje Testamentet?
  2. På vilket sätt visar sig rörelsen vara jagstämplad?
  3. Vad utgör sexualismens djupaste princip?
  4. Vad är alltid förbundet med jagets vändning av energin eller rörelsen?
  5. Hur yttrar sig obalansen mellan den maskulina och den feminina polen samt hur kan förändringen i det inbördes förhållandet mellan polerna konstateras?

Pin it