fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 751 - 762 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol Nr 11. Livsmysteriets Lösning
Stycke 751 - 762 Frågor:
 1. Vad symboliserar stjärnfigur nr 11?
 2. Vad har avslöjandet av livsmysteriets lösning visat oss?
 3. Hur kommer Gud in i bilden i förbindelse med livsmysteriets lösning, eller hur blir en levande verklig Gud till faktum?
 4. Ge exempel på vad livets direkta tal kan vara uttryck för.
 5. Hur är Guds sinnesorgan uppbyggda?
 6. Under vilka två former förekommer korrespondensen med Gud?
 7. Vilken funktion eller uppgift har bönen?
 8. Vad är ett mirakel?
 9. Vad är en ängel enligt Martinus?
 10. Vilken betingelse måste vara uppfylld för att en verklig förståelse av bönens speciella teknik eller mening ska kunna uppnås?
 11. Hur är det kosmiska förhållandet mellan Gud och gudason/dotter etablerat?
 12. Vad symboliserar stjärnfigur nr 12?

Pin it