fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 709 - 718 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol Nr 11. Livsmysteriets Lösning
Stycke 709 - 718 Frågor:
  1. Hur kan det förklaras, att det bakom vår organismskapelse ligger ett tänkande och viljeförande något, när organismskapelsen framträder som en automatfunktion?
  2. Hur förändras och utvecklas vår organism?
  3. Vad är all upplevelse och förnimmelse baserad på?
  4. En del varelser vandrar mot ljuset och andra mot mörkret, men alla har samma mål. Vilket? De har också samma drivkraft. Vilken?
  5. Vilket sammanhang finns det mellan hunger och mättnad samt vila och verksamhet?
  6. Blir varje begär tillfredsställt?
  7. Ibland kan man få förnimmelsen att hunger försvinner utan att man intagit näring. Hur förklarar Martinus detta fenomen?
  8. Hur kan detta, att det finns en tillfredsställelse för varje begär, användas som bevis för reinkarnationens existens?
  9. Varför låter en kärleksfull Gud sådana fenomen som hunger och otillfredsställelse förekomma i tillvaron?
  10. Är normala mänskliga önskningar, längtan och begär mindre värda än exkrementer, kloakvatten, agnar, slagg och dammkorn?

Pin it