fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 698 - 708 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol Nr 11. Livsmysteriets Lösning
Stycke 698 - 708 Frågor:
  1. Vad är livsmysteriets grundfacit nr 8?
  2. Vad är livsmysteriets grundfacit nr 9?
  3. Hur förklaras i Tredje Testamentet det symboliska uttrycket “Guds avbild”?
  4. Hur kan vi lära oss förstå livets direkta tal eller Guds direkta korrespondens med oss?
  5. Vad vill det säga att inte tillbedja Gud i “ande och sanning”?
  6. Vad vill det säga att tillbedja Gud i “ande och sanning”?
  7. Vad vill det säga att älska sin nästa och Gud över allting?
  8. Inför vilken typ av frågor står den materiella vetenskapen utan svar?
  9. Förklara varför alla ting som kan förnimmas inte kan vara livsfacit.
  10. Hur förklaras i Tredje Testamentet att döden inte vid något som helst tillfälle kan innebära att livet upphör?

Pin it