fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 358 - 362 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - Kapitlet 10: Jagets eviga kraftkällor Symbol Nr 9: Grundenergiernas Kombination
Stycke 358-362 Frågor:
  1. Med vilka energier upplever växten sitt egentliga dagsmedvetande i sin inre värld?
  2. Vad är växtens aningsmedvetande begynnelsen till?
  3. Vad bevisar växtens yttre struktur och formdaning?
  4. Vilken principiell medvetenhetsändring skapas av intelligensen i djurrikets första stadier?
  5. Varför skapas och upplevs helvetet just i djurriktets senare stadier, dvs i jordmänniskozonen?
  6. Vad får man tillgång till med hjälp av intuitionsenergin?
  7. Beskriv den fysiska kroppens utveckling i det riktiga människoriket.
  8. Vad är kärlek?

Pin it