fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 311 - 322 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 10 Kapitlet: Jagets eviga kraftkällor
Stycke 311-322 Frågor:
 1. Varför är jagets tillvaro namnlös?
 2. Hur kan medvetandet dokumenteras genom förhållandet mellan jaget och materien?
 3. Vad är X1, X2 och X3?
 4. Hur kan jaget vara tidens herre och skapare?
 5. Varför är de irreligiösa mer naiva i sin uppfattning av livet än de i ”anden fattiga”, som tror på Gud?
 6. Vad ligger bakom begreppet utvecklingsstegen?
 7. Vad menar Martinus med att ande och materia är identiska?
 8. Beskriv döden utifrån en kosmisk synpunkt?
 9. Hur kan reinkarnationen dokumenteras?
 10. Vad har individen med sig från sina tidigare liv?
 11. Vilken fördel ligger det i att vi inte kan minnas våra tidigare liv?

Pin it