fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 289-310 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - Kapitel 9: Lagen för ämnenas reaktion
Stycke 289-310 Frågor:
 1. Vad menas med uttrycket kosmisk kemi?
 2. Vad karaktäriserar alltid ett ämne?
 3. Vad är en upplevelse, djupast sett, identisk med?
 4. Varför är det nödvändigt att studera de kosmiska ämnenas reaktionsförmåga?
 5. Vad krävs för att de själsliga ämnena inte skall komma i felaktig beröring med varandra?
 6. Förklara relationen mellan de fysiska och de kosmiska ämnena.
 7. Vad är ett raserianfall, kosmiskt sett?
 8. Vilken är skillnaden mellan ett fysiskt/kemiskt och ett kosmiskt/kemiskt experiment?
 9. Vad är ett ämnes reaktionsförmåga alltid beroende av?
 10. Hur lyder lagen för ämnenas reaktion?
 11. Hur kan man förändra olyckliga vanor?
 12. Hur kan skapandet av en plan vara ett kosmiskt-kemiskt experiment?
 13. Hur kan lagen för ämnenas reaktion vara fullkomlig i betraktande av jordmänsklighetens lidande?
 14. Vilken funktion har ämnena eller energierna i tillvaron?
 15. Vad är det som förbinder jaget med materien?
 16. Hur kan man se att en individ inte är en automat?

Pin it