fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 589 - 604 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat
Stycke 589 - 604 Frågor:
 1. Förklara vad som händer vid kroppslig respektive “själslig feber”.
 2. Vilka grundenergikroppar hänför Martinus till de andliga eller själsliga?
 3. Vilken generalprincip ligger till grund för all manifestation?
 4. a)  Ge exempel på fysisk och andlig förtätning, liksom på
  b)  fysisk och andlig upplösning.
 5. Vari består skillnaden mellan mineralisk och organisk materia?
 6. Varför mineraliseras inte ett lik omedelbart?
 7. Vad innebär, djupast sett, upplevelsen av smärta eller välbehag i vår fysiska kropp?
 8. På vad sätt är mikro- och makroindividerna beroende av varandra?
 9. Vilken föreställning ligger till grund för alla religiösa rörelser?
 10. Hur förklarar Martinus att alla varelser är likställda?
 11. Vilken princip reglerar alla kretslopp?
 12. Hur uppstår en dålig vana?

Pin it