fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 493 -507 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat
Stycke 493-507 Frågor:
 1. Vad bestämmer om man upplever något som mörkt, ljust, fast, flytande, gasformigt, andligt etc?
 2. Vad är materia detsamma som?
 3. Hur uppstår färgskalan?
 4. Är det någon prinicipiell skillnad mellan de olika sinnena: hörsel, syn, lukt, smak, känsel?
 5. Vad är ett skapat föremål?
 6. Hur uppstår upplevelsen av ljus och mörker?
 7. Vad menar Martinus med A-, B- och C perspektivet?
 8. Vad är orsaken till allt lidande eller alla mörka öden?
 9. Vad är orsaken till att varelserna har olika öden?
 10. Eftersom den relativa kunskapsgrunden leder till lidande och mörka öden, är det nödvändigt att en absolut kunskapsgrund, en fast punkt etableras. Vad är detta för kunskapsgrund?
 11. Vad sker i kraft av perspektivprincipen?
 12. På vilket sätt kan åsynen av Gud bli till absolut verklighet?
 13. Vad omfattar den fulla innebörden i begreppet kosmisk kemi?
 14. Varför är det riktigt att kalla profeter, tänkare och ledare för lärare i kosmisk kemi?

Pin it