fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 474 - 492 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat
Stycke 474-492 Frågor:
 1. Vilka tankar utgör en individs ideal?
 2. Vad menar Martinus med begreppet livszon?
 3. Vad är ämne eller materia i sin högsta analys?
 4. På vad sätt avslöjar alla ämnen sig som identiska med en kraftkoncentration?
 5. Förklara utifrån materiebegrppet vilka likheter och skillnader det finns mellan en religiös sammanslutning och en djurart.
 6. Vad är mikrokosmisk materia?
 7. Vad är makrokosmisk materia?
 8. Varför är materiens grundanalys identisk med levande varelser?
 9. Hur föreklarar Martinus att alla existerande materiearter är identiska med tankeklimat?
 10. Förklara varför “kosmisk kemi” är en “kosmisk språkundervisning”.
 11. Varför lever jordmänniskan i en permanent misstolkning av själva livet?
 12. Hur yttrar sig jordmänniskornas största villfarelse eller misstolkning av Gud?

Pin it