fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 424 - 441 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 10 Kapitlet: Jagets eviga kraftkällor
Symbol Nr 9: Grundenergiernas Kombination
Stycke 424 - 441 Frågor:
 1. Förklara vad Martinus menar med begreppet repetition.
 2. Hur utformade sig de nuvarande animaliska varelsernas eld- eller soltillvaro?
 3. Vad krävs för att förstå elektricitetens verkliga natur?
 4. Invecklingen i materien är identisk med en avkylningsprocess. Vad utvecklas hos individen i samband med denna avkylning?
 5. Vad är resultatet av obalansen mellan det sexuella och det intellektuella centrat?
 6. Vad är sexualism?
 7. Vad är all rörelse ett resultat av?
 8. Vad sker när man lämnar den animaliska tillvaron?
 9. Vad krävs för att en analys ska kunna kallas matematisk?
 10. Vad menas med ett evighetsfacit?
 11. Vad är skillnaden mellan en relativ och en kosmisk analys?
 12. Vad krävs för att man ska kunna uppleva inte bara timligt utan även kosmiskt?

Pin it