fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 412 - 424 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 10 Kapitlet: Jagets eviga kraftkällor Symbol Nr 9: Grundenergiernas Kombination
Stycke 412-424 Frågor:
 1. Vad vill Martinus påvisa med analogin om en persons iakttagelse av en text på ett språk som vederbörande inte förstår?
 2. Vilken verkan har salighhetsväsendets extasenergi?
 3. Hur uppstår den första formen av synlig fysisk materia?
 4. Vilken konsekvens medför tron att det livlösa kan vara upphov till rörelse?
 5. Vad är den djupaste orsaken till “orättvisan” i världen?
 6. Vad menas med “domedagen”?
 7. Vad är elektricitet?
 8. Vad är det första som sker vid en organisms skapelse?
 9. Hur föds ett solsystem?
 10. Jämför solsystemets och jordklotets utvecklingssteg?
 11. Vad är en sols djupaste mission?
 12. Beskriv en inkarnationsprocess.
 13. Vad är kroppsvärme?

Pin it