fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 379 - 391 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - Kapitlet 10: Jagets eviga kraftkällor Symbol Nr 9: Grundenergiernas Kombination
Stycke 379 - 391 Frågor:
 1. Hur upplever jaget sitt medvetande i den gudomliga världen?
 2. Varför existerar inga permanenta kroppar i den gudomliga världen?
 3. Hur avslöjas “den fasta punkten” i livets upplevelse?
 4. Varför kan jagets egennatur inte beskrivas?
 5. Hur karaktäriserar Martinus “den helige Ande”?
 6. Varför är automatism latent i den gudomliga världen?
 7. Beskriv den jordiska människans gästtillvaro i den gudomliga världen mellan två inkarnationer.
 8. Hur upplevs det att “resa” i den gudomliga världen?
 9. Förklara minnesenergins betydelse i den gudomliga världen.
 10. Hur kommunicerar varelserna i den gudomliga världen?
 11. Hur motiveras i Tredje Testamentet att det finns en verklighet bakom den idealism som vi längtar efter?
 12. Beskriv “syndafallsprincipen” i den gudomliga världen.

Pin it