fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 278 - 288 svar

Livets Bok I - Världsalltets Grundenergier - 7 Kapitlet: Grundenergierna och tillvaroplanen
Symbol nr 8: Livets väg. Kosmiska utvecklingsbanor
Stycke 278 - 288 Svar:
  1. Se text stycke 278 - 288
  2. Individens moraliska uppfattning eller förmåga att älska sin nästa.
  3. På grund av okunskapen om den andliga tillvaron eller de fem kroppar som väsendet förutom sin fysiska besitter.
  4. Utvecklingen bäres av individens upplevelse av erfarenheter. Då det är individens självupplevde erfarenhetsmaterial från tidigare livsom är bestämmande för utformningen av det nuvarande, kommer kroppens utseende att präglas av dessa erfarenheters karaktär. De olika art­erna eller utvecklingsbanorna är konsekvensen av individernas vandring genom besläktade erfarenhetszoner.
  5. Individen kan genom sin nuvarande manifestation eller livsföring försämra eller förbättra förutsättningarna för att bygga upp en normal kropp i kommande liv.

Pin it