fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 266 - 277 frågor

Livets Bok I - Världsalltets Grundenergier - Kapitel 8: Utveckling 
Symbol nr 7: Världsenergiernas organisation eller utvecklingsstegen
Stycke 266-277 Frågor:
  1. Förklara begreppet utveckling. Hur kan man konstatera att utveckling äger rum?
  2. Varför befinner sig inte alla på samma stadium i utvecklingen?
  3. Tredje Testamentet påpekar att förutom det vi vanligen erkänner som levande, såsom däggdjur, fåglar, fiskar, insekter osv är även sådant som galaxer, solsystem, organ, celler, molekyler, elementarpartiklar etc att betrakta som levande individer. Hur motiveras detta?
  4. Hur är de levande varelsernas organismer organiserade i förhållande till varandra?
  5. Förklara symbol nr 7.

Pin it