fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 245-252 svar

Livets Bok I - 6 Kapitlet: Från djur till människa

Symbol nr 5: Vägen mot ljuset
Stycke 245 - 252 Svar:
  1. Se texten st 245 - 252.
  2. De djuriska tendenserna hämmas genom kultur, överhet och rättsväsen, och genom de lidanden och svårigheter som de i sig själva alstrar.
    De mänskliga tendenserna stimuleras och bäres av religion, upplysning, högre vetenskap och osjälviskhet eller ren kärlek.
  3. Den stora födelsen repeteras på jorden av världsåterlösarna, vilka redan under föregående liv i högre världar upplevt denna födelse i dess fundamentala utsträckning, och som nu för att missionera eller skapa kultur på jorden blivit födda på detta klot.

Pin it