fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 209 - 221 frågor

Livets Bok I - Inledning - 6 Kapitlet: Från djur till människa
Stycke 209-221 Frågor:
  1. Vad är ett minne?
  2. Vilken jämförelse gör Martinus för att beskriva jordmänniskans minneskropp?
  3. Varför kallar Martinus den inre världen för salighetsriket?
  4. Vari består skillnaden mellan erinringsförmågan och intuitionsförmågan?
  5. Förklara skillnaden mellan att se och känna.
  6. Vilken är skillnaden i upplevelsen av guldkopiorna med intuitionskroppen respektive minneskroppen?
  7. Vad är en guldkopia?
  8. Förklara skillnaden mellan den kosmiska klarsynen och den fysiska synen.
  9. Vad menas med tankeprocessen från nedan respektive från ovan?
  10. Hur yttrar sig intuitionsfunktionen hos sanningssökaren respektive konstnären?  

Pin it